Voorlichting

Op school leer je niet alleen maar Nederlands en wiskunde, ze hebben ook een opvoedkundige taak. Al heb je het zelf misschien niet door, we leren overal een stukje sociaal gedrag waarin docenten, jeugdwerkers en coaches een voorbeeld kunnen zijn.

Nog niet vaak genoeg komt het thema homoseksualiteit en genderidentiteit ter sprake. Tijdens maatschappijleer of levensbeschouwing wordt vaak alleen naar hetero relaties gekeken en niet naar de homo relaties in de samenleving. Bij de vakken biologie en verzorging komen vooral de technische kanten aan bod.

Sinds 2002 geven we voorlichting op zo’n 30 scholen in de regio’s Eindhoven en Breda en praten met de leerlingen over homoseksualiteit en ons motto “Be Yourself”. Wat we tijdens zo’n voorlichting vaak tegen komen, is dat er nog heel veel vooroordelen zijn als het om homoseksualiteit en homo’s gaat.

Behalve de vele vooroordelen, merken wij ook dat het woord “homo” nog vaak als scheldwoord wordt gebruikt. Hierdoor voelen homoseksuele jongeren zich minder op hun gemak en durven niet uit de kast te komen. Vaak zien wij na een voorlichting dat er wel veel jongeren zijn die, na wat uitleg, meer begrip tonen.