Hojoweekend

Hojoweekend is een reünie kamp voor oud-Hojokampdeelnemers, die om het jaar plaats vindt. Een vervolg weekend voor jongeren die behoefte hebben aan een leuk en gezellig weekend. Aan samen zijn met de deelnemers van jouw jaar. Herinneringen ophalen en samen kijken naar de toekomst. Op Hojoweekend alleen leuke en gezellige spelletjes doen met z’n allen. Een lange wandeling door het bos, voetballen op het sportveld en muziek luisteren. Natuurlijk is er ook op dit kamp de gelegenheid om te praten en serieuze gesprekken te voeren.

Wanneer het volgende Hojoweekend zal plaats vinden is nog niet besloten. Dit zal via deze website, Facebook en twitter bekend worden gemaakt!