‘EU moet actieplan tegen homohaat opstellen’

De Europese Unie moet een actieplan opstellen om homohaat in Europa tegen te gaan. Die oproep deed het Europees Parlement vandaag.
Het is nu de taak van de Europese Commissie met een voorstel te komen om ervoor te zorgen dat Europeanen niet gediscrimineerd worden wegens hun seksuele geaardheid. De Europarlementariërs vragen Brussel om met een stappenplan te komen met daarin concrete acties.

Uit recent Europees onderzoek is gebleken dat één op de twee homoseksuelen, transgenders en transseksuelen zich gediscrimineerd voelt. Een kwart zegt fysiek te zijn aangevallen wegens de seksuele geaardheid.

(Bron: AD.nl)

This entry was posted in Nieuws and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Reageren