Raad van State: ‘Meer rekening houden met homoseksualiteit van asielzoekers’

Homoseksuele asielzoekers moeten andere worden beoordeeld bij asielaanvragen. Dat heet de Raad van State bepaald. Onlangs kregen drie mannen uit Senegal, Oeganda en Sierra Leone geen verblijfsvergunning in ons land. 

Ze gingen in beroep omdat ze terug in hun thuisland gevaar zouden lopen. De Raad heeft nu beslist dat staatssecretaris Teeven meer rekening moet houden met de geaardheid van LGBT-asielzoekers. Zo moet hij onder meer bekijken of andersoortige relaties in het land van herkomst strafbaar zijn.

Verder moet hij laten meewegen in hoeverre iemand ‘invulling geeft aan zijn of haar homoseksualiteit’ en of zij in hun thuisland op bescherming van de overheid kunnen rekenen. Nu kunnen asielaanvragen van LGBT’s kunnen worden geweigerd, als ze in hun thuisland aan vervolging kunnen ontkomen als ze daar in de kast blijven. De Raad vindt dat Teeven dat niet langer van asielzoekers mag verlangen. Vorige maand bepaalde het Europese Hof dat al voor alle EU-lidstaten.

(Bron: gay.blog.nl)

This entry was posted in Nieuws and tagged , , . Bookmark the permalink.

Reageren