Extra geld voor strijd tegen soa’s, ongewenst seksueel gedrag en homo-intolerantie

Amsterdam trekt extra geld uit voor de strijd tegen soa’s, ongewenst seksueel gedrag en homo-intolerantie. Met voorlichting, online soa-testen en seksspreekuren moeten vooral jongeren weerbaarder worden gemaakt.

Uit cijfers van de gemeente blijkt namelijk dat vooral jonge Amsterdammers kwetsbaar blijven. Zo worden elk jaar tienduizend jonge Amsterdammers gedwongen om seksuele handelingen te verrichten, schrijft wethouder Eric van der Burg (Zorg) in een brief aan de raad. In totaal is voor het komende schooljaar 150.000 euro beschikbaar.

Zeventien procent van de meisjes en vier procent van de jongens onder de 25 jaar zegt het wel eens te hebben meegemaakt dat iemand aandrong tot seks, dreigde met geweld of misbruik maakte van dronkenschap om seks te krijgen. Ook op internet en sociale media worden vaak gevallen van grensoverschrijdende seksueel gedrag gemeld.

Maar er zijn meer problemen. Zo is het aantal behandelde soa’s onder de groepen die een hoog risico lopen (homoseksuele mannen, prostituees en Amsterdammers uit zuidelijk Afrika, Suriname en de Antillen) in 2011 verder toegenomen. Uit onderzoek blijkt dat één op de tien Amsterdammers onveilige seks heeft, en dat de helft daarvan zich nooit laat controleren. In 2011 vond de GGD bij zestien procent van de bezoekers aan de soa-polikliniek één of meer geslachtsziekten. Ook de hiv-epidemie onder homoseksuele mannen is nog niet onder controle, schrijft Van der Burg.

De wethouder stelt de komende jaren extra geld beschikbaar om die problemen aan te pakken. Zo wil hij soa-testen en -behandelingen laagdrempeliger maken, onder meer door de mogelijkheid bijvoorbeeld chlamydiatesten online te bestellen en door ‘seksuele gezondheidsspreekuren’. Ook moeten scholen, jeugdgezondheidszorg en de soa-kliniek beter gaan samenwerken.

(Bron: Parool.nl)

This entry was posted in Nieuws and tagged , , . Bookmark the permalink.

Reageren