Jongens in katholiek internaat gecastreerd

Opnieuw is onrust ontstaan over misbruik binnen een rooms-katholieke instelling. NRC Handelsblad maakte zaterdag melding van één en mogelijk meerdere gevallen van ontucht en castratie in de jaren vijftig. In dit geval zou het gaan om jongens uit Gelderse internaat Harreveld.

De castratie zou zijn uitgevoerd om homoseksuele gevoelens bij de jongens uit te bannen en de kerk zou daar opdracht voor hebben gegeven. „Ontluisterend”, noemt de Nederlandse Bisschoppenconferentie de berichten. Slachtofferkoepel Klokk spreekt van „pure horror” en „machtsmisbruik en machtswellust ten top”. De koepel wil een parlementaire enquête. Ook de Tweede Kamer wil opnieuw praten over het mogelijk misbruik.

„Mochten deze verhalen inderdaad op waarheid berusten dan is hier sprake van een ernstige situatie die door de Nederlandse Bisschoppenconferentie sterk wordt veroordeeld en zeer betreurd,” zeiden de bisschoppen zaterdag. PvdA-Kamerlid Khadija Arib en betrokken Kamerleden willen op korte termijn een hoorzitting houden met Deetman en later een debat erover in de Kamer. De Kamer sprak al eerder over de resultaten van de commissie-Deetman, de berichten in NRC Handelsblad zijn aanleiding om opnieuw over de zaak te spreken, aldus Arib.

Deze informatie over Marijnen is niet in het rapport van de commissie-Deetman opgenomen. Wel wordt Marijnen een keer in algemenere zin genoemd. Dat Marijnen’s naam niet valt in de kwestie-Harreveld heeft volgens de commissie te maken met de privacy van betrokkenen.

(Bron: Gelderlander.nl)

This entry was posted in Nieuws and tagged , . Bookmark the permalink.

Reageren