Bloeddonatie door homo’s nog steeds niet mogelijk

D66-lijsttrekker Alexander Pechtold vroeg Rutte maandag tijdens het vragenuurtje naar mogelijke afspraken met de SGP. Rutte noemde daarop een aantal voorbeelden van het liberalisme van zijn kabinet, waaronder “het mogelijk maken van bloeddonatie door homoseksuelen.”

Deze bloeddonatie is echter nog helemaal niet toegestaan en het kabinet is ook niet voornemens dit aan te passen. D66-Kamerlid Pia Dijkstra vroeg minister Schippers van volksgezondheid eerder of de regels rondom bloeddonatie niet moesten worden aangepast, nadat de Europese Commissie onlangs stelde dat het uitsluiten van homoseksuelen wat betreft bloeddonatie indruist tegen Europese regelgeving. Minister Schippers zei toen dat “homoseksueel gedrag leidt tot onveiligheid voor de ontvangers van bloedproducten.”

Dijkstra is verbaast over de fout van Rutte. “De huidige regels sluiten ook mannen uit die al 30 jaar een monogaam seksleven hebben. Terwijl hetero’s die veel seksuele contacten hebben niet worden uitgesloten van bloeddonatie. Ik heb Kamervragen gesteld over de uitsluiting van homo’s. Het kabinet gaf aan te wachten op een aanbeveling van de Raad van Europa, maar daar hebben we nog niks van gehoord. Het verbaast mij dus zeer dat de premier in zijn rijtje verworvenheden onder dit kabinet iets opnoemt wat nog helemaal niet is gerealiseerd.”

(Bron: Expreszo.nl)

This entry was posted in Nieuws and tagged , . Bookmark the permalink.

Reageren