Subsidie voor christelijke alliantie

Een alliantie van vijf christelijke homo-organisaties krijgt opnieuw subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van 2012 tot en met 2014 zal deze alliantie vier projecten uitvoeren om homoseksualiteit in christelijke kringen beter bespreekbaar te maken.

Sinds 2008 hebben organisaties LKP, CHJC en ContrariO al drie projecten uitgevoerd. Zij worden de komende jaren geholpen door de organisaties voor gelovige lesbische en biseksuele vrouwen: Holy Females en Netwerk Mirre. Op die manier kunnen de organisaties samen een beter totaalpakket aanbieden. Wielie Elhorst, voorzitter van de groep die de vier nieuwe projecten gaat sturen: “Sociale acceptatie van christelijke homo’s en lesbiennes in hun eigen gemeenschappen en organisaties kan alleen worden gerealiseerd als er tegelijkertijd wordt gewerkt aan hun veiligheid. Dit creëert uiteindelijk een situatie waarin zij werkelijk gelijkwaardig en in vrijheid keuzes kunnen maken die passen bij hun eigen identiteit.”

Speciale aandacht zal worden besteed aan professionele hulpverlening voor gelovige homo’s en lesbiennes. De komende jaren zal een online overzicht worden ontwikkeld van professionele hulpverleners die begeleiding kunnen bieden. Ook gaat de alliantie de samenwerking aan met Movisie om een pakket te ontwikkelen voor hulpverleners. Elhorst: “De discussies die afgelopen weken gevoerd zijn over de christelijke organisatie Different laten zien hoe belangrijk het is dat gelovige LHBT’s weten waar ze daadwerkelijk verder geholpen kunnen worden als zij worstelen met de spanning tussen hun seksuele en hun christelijke identiteit.

(Bron: Expreszo.nl)

This entry was posted in Nieuws and tagged , , . Bookmark the permalink.

Reageren