Minister Leers: Moslims schuld geven van homopesten te makkelijk

Volgens de PVV maken vooral moslims zich schuldig aan het pesten van homo’s. Minister Gerd Leers (CDA, Immigratie) vindt het wel erg makkelijk om discriminatie van homoseksuelen te wijten aan de multiculturele samenleving.

Leers en minister Ivo Opstelten (VVD, Veiligheid en Justitie) willen zich bovendien niet in de eerste plaats bezighouden met een analyse van de oorzaken, maar meer met het oplossen van de problemen, zeiden de ministers woendagavond tijdens een debat over het wegpesten van homostellen. Volgens Leers is de multiculturele samenleving een gegeven. Het gaat er volgens de bewindsman om dat iedereen op zijn gedrag kan worden aangesproken. Het kabinet wil geweld tegen homoseksuelen strenger bestraffen.

Bovendien komt volgens de ministers discriminatie op basis van ras, afkomst of huidskleur vaker voor dan discriminatie op basis van seksuele voorkeur. De PVV wees op het hogere aandeel van allochtonen in misdaad en wilde dit doortrekken naar homodiscriminatie. Dat gaat Leers te ver. Opstelten houdt volgende week een gesprek met burgemeesters over het wegpesten van homostellen. Hij belooft de Kamer op de hoogte te stellen van de uitkomsten.

(Bron: Elsevier.nl)

This entry was posted in Nieuws and tagged , , . Bookmark the permalink.

Reageren