Verplichte Homovoorlichting op scholen!

De Tweede Kamer wil dat scholen in het basis- en voortgezet onderwijs verplicht worden om voorlichting te geven over homoseksualiteit. Een voorstel daarvoor werd dinsdag tijdens een stemming in het parlement aangenomen. Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) heeft zich eerder steeds verzet tegen een verplichting.

Van Bijsterveldt heeft een eerdere motie uit 2009 over verplichte voorlichting naast zich neergelegd.  Het is nog niet duidelijk of zij dat met deze nieuwe motie weer zal doen. Volgens haar hebben scholen voldoende ruimte om aandacht te geven aan seksualiteit. Zij wil voorkomen dat ze naast dit onderwerp ook over andere problemen verplicht voorlichting moeten geven, zoals obesitas.

Het was tot aan de stemming onduidelijk of de PVV voor zou stemmen.
Uiteindelijk hebben voorgestemd: VVD, PVV, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en D66.

This entry was posted in Nieuws and tagged , . Bookmark the permalink.