Kick-off bijeenkomst Roze Zaterdag Eindhoven

Initiatiefnemers van de Roze Zaterdag in Eindhoven, raadsleden Bianca van Kaathoven (SP) en Tom van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks) organiseren op donderdag 16 september om 20:00 uur in de Drie Gezusters aan het Stationsplein 2 een bijeenkomst voor iedereen die actief wilt meehelpen aan hetbid voor Roze Zaterdag 2013 in Eindhoven.

Roze Zaterdag in Eindhoven moet een feest van tolerantievoor de hele stad worden. Daarom hebben Van Kaathoven en Van den Nieuwenhuijzenin de afgelopen weken gesprekken gevoerd met verschillende organisaties in destad, zowel homo als niet homo, om te peilen hoe de animo is in de stad.

Van den Nieuwenhuijzen: “Er wordt enthousiast gereageerd opons idee en alle partijen in de stad waar we mee gepraat hebben willen graag zelfinitiatieven ontwikkelen.” Hierdoor wordt het een dag van en voor iedereen.

Op dit moment is er gepraat met een aantal belangenorganisatiesen horecaondernemers. Van Kaathoven: “We hebben vast en zeker nog niet iedereengesproken en nodigen dan ook iedereen nadrukkelijk uit om te komen op 16september om mee te praten.” Het is van groot belang dat het initiatief breedgedragen wordt door verschillende organisaties in de stad.

Roze Zaterdag in Eindhoven moet vooral een feest vantolerantie worden voor de hele stad. Een signaal dat in een creatieve stad alsEindhoven plaats is voor iedereen. Alle partijen in de stad die denken op eenpositieve manier bij te kunnen dragen aan deze dag worden uitgenodigd mee tedoen.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 21 september gaanVan Kaathoven en Van den Nieuwenhuijzen een motie indienen om ook namens degemeente steun uit te spreken voor Roze Zaterdag in Eindhoven.

Het vooroverleg  op 16 september ister voorbereiding van het oprichten van een stichting die het bid van de stadgaat vormgeven. Op 1 januari 2011 moet de stad haar intentie uitspreken om meete willen doen, op 1 mei 2011 moet het bidbook worden ingeleverd bij deStichting Roze Zaterdagen Nederland.

This entry was posted in Nieuws and tagged , . Bookmark the permalink.