Geluk

Laten we het eens hebben over de aard van geluk. Wat is geluk, voor wie is het weggelegd, waarom zoekt men het. En meer van zulke vragen. Er zijn maar weinig begrippen binnen onze cultuur die zo’n grote uitwerkingskracht op mensen hebben zoals geluk.

Als je mensen op de man/vrouw af vraagt wat geluk is, kan men vaak geen antwoord geven maar dat ze ernaar zoeken staat buiten kijf. Het staat hoog in de top 10 van menselijke noden samen met liefde,voorspoed en geld.

Als je geluk gaat ontleden dan kom je eigenlijk bij een vrij curieus feit uit. Gelukkig zijn is ontzettend eenvoudig maar gelukkig worden is een van de meest moeilijke zaken die je in een mensenleven zult tegenkomen.

Geluk bestaat uit een totaal en compleet gevoel van tevredenheid en ontspannenheid. Binnen een gegeven situatie of groep jezelf 100% in orde voelen en genieten van het moment wat gaande is. Zoiets is geluk. Maar juist om dat geluk zo ongrijpbaar is en zo slecht onder te delen binnen een materiële noemer is het voor velen een vreemd gegeven.

Een vreemd gegeven waarop andere mensen graag inspelen. Vooral sektarische instellingen zoals bijvoorbeeld een religie geeft graag de illusie dat ze geluk kunnen aanbieden in de vorm van beloftes zoals eeuwig leven. Hoewel iedereen het ermee eens is dat geluk een gevoel is dat vanuit jezelf moet komen proberen veel groepen je tegelijkertijd toch het gevoel aan te praten dat je voor geluk van anderen *liefst hen* afhankelijk bent. Een niet zo stomme gedachte ergens.

De aard van een mens *grosso modo* is nu eenmaal sociaal bepaald. Een mens is een sociaal dier en heeft vaker wel dan niet behoefte aan personen om zich heen. De totale ontspannenheid en tevredenheid met jezelf wordt vaak juist dan bereikt als je een groep mensen om je heen hebt die je positieve kanten waarderen, stimuleren en meehelpen doen uitstralen.  Geluk is echter niet enkel de beleving van zo’n moment, maar vooral ook de realisatie van dat moment.

Vandaar dat ik zeg dat geluk een tweezijdig iets is, ze wordt aangereikt via anderen maar enkel als je jezelf realiseert in hoeverre je, je gelukkig kunt prijzen met de mensen om je heen heb je daadwerkelijk notie van je “geluk” en ben je dan ook “gelukkig”.

Waarom men geluk zoekt valt eigenlijk samen met de reden  waarom de mens een sociaal dier is. Het zit in onze aard. Men zoekt naar doelen binnen een leven en men zoekt ook naar rechten binnen een leven. Dat men plichten heeft weet ieder mens met een moreel kompas, maar plichten vragen ook om rechten. En geluk, is een recht wat eenieder vindt dat hem/haar toekomt. Daarbij is geluk ook dat ongrijpbare en de belofte van iets moois/goeds/fijns wat mensen bekoort en aantrekt. Juist dat ongrijpbare waar ik het al eerder over had maakt het tot een aantrekkelijk iets.

Nu blijft de vraag misschien, wat voor mij geluk is. Na al deze bijna pretentieuze bedenkingen, is voor mij als persoon geluk;  Geluk is voor mij een spellenavond met vrienden. Gewoon gezellig samen zijn, spelletje doen, hapje en drankje erbij en vooral veel lachen en 100% jezelf kunnen zijn. Supersimpel, en toch ontzettend fijn.

Daarom ben ik al mijn vrienden ook altijd ontzettend dankbaar dat ze er voor me zijn en dat we vaak zulke momenten samen kunnen delen, hetzij een video avond,babbelavond,spellenavond, maar gewoon, het samen zijn op momenten en daarvan genieten. Een vrij mondaine samenvatting van geluk misschien, na al het hoogdravende van deze column maar desalniettemin niet minder waar voor mij.

Veel “geluk” met het lezen van deze lap tekst 😉 ,
Ruud.

This entry was posted in Column and tagged , . Bookmark the permalink.