Christelijke scholen zijn voor regels rondom homodocenten

Iets meer dan de helft van de directeuren van christelijke middelbare scholen vindt dat de overheid het accepteren van homoseksuele leerkrachten mag opleggen. Dat blijkt uit een uitgebreide peiling onder schoolleiders door de Besturenraad, de scholenkoepel waarbij verreweg de meeste christelijke scholen in Nederland zijn aangesloten.

De Volkskrant schrijft woensdag uitgebreid over de peiling. Hieruit bleek dat vooral orthodoxere reformatorische en gereformeerde scholen moeite hebben met homoseksualiteit. Velen van hen maken dan ook tussen geaardheid en praxis- op mannen vallen en met mannen seks hebben. Voormalig minister Plasterk van Onderwijs en Emancipatie wilde af van de ruimte die de wet nu aan scholen biedt om dit onderscheid te maken, maar kreeg dat in de regeringscoalitie niet voor elkaar.

Het christelijk onderwijs heeft, ook bij monde van de Besturenraad, altijd gepleit tegen overheidsregels die scholen verplichten homoseksuele leerkrachten, ongeacht hun praxis, te accepteren. Eind mei kwam D66 met een wetsvoorstel waarin stond dat homoseksuele leraren niet om hun geaardheid ontslagen mogen worden.  Een groot gedeelte van de oude Tweede Kamer was het hier mee eens.

De Besturenraad noemde de aangenomen motie eind mei ‘een staaltje symboolpolitiek in verkiezingstijd’. Ook Paul Boersma, die de peiling onder 104 schoolleiders uitvoerde, noemt deze motie vooral ‘voor de bühne’. In de praktijk is het ook op christelijke scholen een non-issue. ‘Het komt eigenlijk nooit voor. De pleitbezorgers van deze motie maken gebruik van dit punt om zo snel mogelijk de verzuiling achter zich te laten. En de scholen die wel het recht opeisen om iemand te weigeren, gaat het veel meer om het recht op die gewetensvrijheid, aldus Boersma.

Boersma vindt de uitkomst dat ruim de helft van de ondervraagde schoolleiders voorstander is van een overheidsdirectief over homoseksuele leraren, passen in zijn algemene conclusies: ‘De scholen zijn over de hele linie nog iets volgzamer dan ik had verwacht, en zeer bezig met hun maatschappelijke opdrachten. Ze zouden best iets eigenzinniger en ongehoorzamer mogen zijn.’ Het viel hem tegen dat scholen weinig doen aan educatie over homoseksualiteit.

(Bron: gay.nl)

This entry was posted in Nieuws and tagged , . Bookmark the permalink.