PvdA: Stop discriminatie homo-docenten

De Partij van de Arbeid zal bij de komende coalitieonderhandelingen inzetten op afschaffing van de zogenaamde ‘enkelefeitsconstructie’. Die maakt het voor scholen met een religieuze grondslag mogelijk om homoseksuele docenten en leerlingen te weigeren.

Voormalig PvdA-minister Ronald Plasterk zegt op de site van Gaykrant: “Homoseksualiteit is volgens de huidige wet géén grond voor ontslag, ook niet als er sprake is van samenwonen of een relatie, of van ‘liefdesuitingen’. Maar om elk misverstand weg te nemen, willen we die hele enkel-feitconstructie uit de wet.” Om daar in de papieren versie aan toe te voegen: “De wet moet zo worden aangepast dat geen enkele school leraren en leerlingen vanwege hun seksuele geaardheid mag weigeren of ontslaan.”

De PvdA heeft tijdens de afgelopen regeerperiode ook ingezet op afschaffing van de enkelefeitsconstructie maar werd daarbij tegengewerkt door het CDA en de ChristenUnie. Deze partijen willen dat het mogelijk blijft voor scholen om homo`s te discrimineren. (Bron: SpitsNieuws/ANP)

This entry was posted in Nieuws and tagged , , . Bookmark the permalink.