D66-GL-PvdA: homorechten in grondwet

Boris van der Ham heeft gister (19 mei 2010) een initiatiefwetsvoorstel ingediend om het eerste artikel van de grondwet aan te passen. Het is medeondertekend door Kamerleden Azough (Groenlinks) en Timmer (PvdA).

D66 wil dat discriminatie vanwege hetero of homoseksuele gerichtheid expliciet wordt opgenomen in de grondwet. Van der Ham: “In 1983 werd dat ook al geopperd. Toen werd gesteld dat het nog niet voldoende overeenkwam met ‘heersende overtuigingen’. Sindsdien is ook dat sterk veranderd.”

Bij de behandeling van de huidige grondwet in 1983 werd gekozen om vijf discriminatiegronden expliciet te benoemen -godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht – als ‘bij voorbaat verdachte discriminatiegronden’. De rest zou moeten vallen onder het kopje ‘op welke grond dan ook’.

De grondwet heeft een grote symbolische waarde, schrijft Van der Ham. De tolerantie en acceptatie tussen hetero’s en homo’s is helaas geen vanzelfsprekendheid. Door dit in de grondwet op te nemen wordt het als belangrijke waarde vastgelegd.

Het voorstel wordt ondersteund door de Commissie Gelijke Behandeling. Het voorstel zal na indiening eerst ter advisering aan de Raad van State worden gestuurd. Van der Ham, Azough en Timmer hopen volgend jaar het voorstel te kunnen behandelen in de Tweede Kamer. (Bron: www.gay.nl)

This entry was posted in Nieuws and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.