Voorlichtingen Outway draaien volop

Op dit moment wordt er in de politiek volop gedebatteerd over het feit of voorlichting over homoseksualiteit een vast onderdeel moet worden in het onderwijsaanbod op elke school. Stichting Outway ziet zeker het nut van voorlichtingen in en zet zich dan ook op dit moment al volop in om er zo veel mogelijk te geven. Met de 23-jarige Tim Sweegers als kersverse teamcoördinator van Team Voorlichting blijft de stichting volop zijn voorlichtingen aanbieden op een verfrissende wijze die dicht bij de jongeren staat. Stichting Outway verzorgt al weer ruim vijf jaar themalessen/voorlichtingen rondom het thema “Discriminatie en homo- en biseksualiteit” op vele scholen in de regio Zuid-Oost Brabant en Noord- en Midden-Limburg. De voorlichtingen worden gedragen door een enthousiast team van vijftien (veelal jongere) vrijwilligers. De manier van voorlichten is door de jaren heen ontwikkeld door het hele team van voorlichters en wordt door veel collega-organisaties als good-practice gezien. Ondanks het vertrek van onze oud-teamcoördinator die op persoonlijke titel voorlichtingen gaat verzorgen, blijft Stichting Outway volop actief bij de voorlichtingen en is de continuïteit gewaarborgd. Met de 23-jarige Tim Sweegers, die al twee jaar als planningscoördinator ervaring heeft opgedaan, als kersverse teamcoördinator gaat het Team Voorlichting weer met volle kracht vooruit. “Ik heb er zin in om samen met mijn collega-voorlichters de continuïteit en kwaliteit van onze voorlichtingen te waarborgen,” aldus Tim Sweegers. “Gelukkig kunnen onze jonge voorlichters goed de belevingswereld van de scholieren prikkelen, waardoor we hier ook veel feedback van krijgen.”

This entry was posted in Nieuws and tagged , , . Bookmark the permalink.