Vrijwilliger Outway krijgt vrijwilligerspenning Eindhoven

Tijdens de gezamelijke nieuwjaarsborrel van de Eindhovense homo-organisaties heeft wethouder Hans-Martin Don een vrijwilligerspenning van de gemeente Eindhoven uitgereikt aan Miel Andriesse. Hij kreeg deze onderscheiding voor zijn inzet bij diverse homo-organisaties in Eindhoven de afgelopen veertien jaar.

Veertien jaar geleden is Andriesse begonnen als gespreksleider bij Stichting De Kringen Eindhoven, een organisatie die in huiskamersetting themagesprekken rondom homoseksualiteit organiseert. Hiermee heeft hij op een luchtige manier verschillende homoseksuelen geholpen bij het omgaan met hun geaardheid. Verder is hij ook een zestal jaren binnen deze organisatie actief geweest als voorzitter. Hij vond het betrekken van andere vrijwilligers bij de organisatie erg belangrijk en heeft hier dus ook veel energie gestoken. Als voorzitter van Stichting De Kringen Eindhoven heeft Andriesse ook vijf jaar in het bestuur gezeten van het Platform Homo/Lesbische Emancipatie Eindhoven (PHLEE), een samenwerkingsverband tussen alle homo-organisaties in Eindhoven.

Binnen het PHLEE is Andriesse in aanraking gekomen met het lespakket “Burger Inn” van FORUM, hij zag al snel de kracht in van dit lespakket en nam dan ook het initiatief om dit in de regio Eindhoven uit te gaan voeren. Bij het staken van de uitvoerende activiteiten van het PHLEE ging Andriesse door met de voorlichtingsactiviteiten binnen Stichting Outway, waar hij coördinator van het Team Voorlichting werd. In de zes jaar dat hij bij Outway actief was zag hij het aantal voorlichtingen dat hij organiseerde groeien van 35 naar 185 per jaar. “Hiermee bereiken we jaarlijks een grote groep jongeren, ik denk dat ik al aan zo`n 20.000 jongeren voorlichting gegeven heb,” aldus Andriesse. “Het is mooi om te zien hoe jongeren tijdens een voorlichting elkaar aanspreken op hun opmerkingen en vervolgens toch nog een keer nadenken over het thema”. Om dit te bereiken heeft Andriesse de afgelopen jaren een hoop tijd geïnventariseerd in het leggen van contacten met scholen, het geven van de voorlichtingen en ook het verder ontwikkelen van de voorlichtingen.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het PHLEE werd Miel Andriesse, die afgelopen jaar zijn taken heeft overgedragen aan `de jonge garde binnen Outway` in het zonnetje gezet. Door wethouder Hans-Martin Don werd hij onderscheiden met de vrijwilligerspenning namens de gemeente Eindhoven, wat hij zichtbaar zag als kroon op zijn vele vrijwilligerswerkzaamheden. “Mijn partner heeft me vaak even moeten `missen`, maar hij heeft me wel altijd gesteund in wat ik deed,” aldus Andriesse. “En natuurlijk had ik dit alles niet kunnen bereiken zonder de inzet van de andere vrijwilligers om me heen.”

This entry was posted in Nieuws and tagged , , . Bookmark the permalink.