Eindhoven geen koploper in homo-emancipatie?

Gemeente Eindhoven profileert zich als koploper op verschillende gebieden, maar Stichting Outway is verbaasd dat de gemeente een koploper-overeenkomst op het gebied van homo-emancipatie aan zich voorbij laat gaan. Daarom heeft Outway dan ook schriftelijk bezwaar aangetekend tegen deze beslissing en het bestuur van de gemeente gevraagd het besluit te heroverwegen.

In de lijn van het homo-emancipatiebeleid van dit kabinet is het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) bezig met een zogenaamd koploperprogramma. De gemeente Eindhoven kwam in aanmerking voor deelname aan dit programma, dat inhoudt dat de gemeente voor drie jaar een bedrag van €75.000,- van het Ministerie krijgt om in te zetten op het gebied van homo-emancipatie. Verder is er bij dit programma ook begeleiding vanuit kennisinstituut MOVISIE beschikbaar bij het vormgeven van het beleid.

Toen Stichting Outway vernam dat de gemeente Eindhoven had afgezien van deelname aan dit koploperprogramma, was hier hierover zeer teleurgesteld. “Het is geweldig om te zien hoe Eindhoven zich profileert als koploper op het gebied van technologie, licht, design en (top)sport. Jammer dat de gemeente een kans om koploper te worden op het gebied van homo-emancipatie aan zich voorbij laat gaan,” aldus Marc Janssen, voorzitter van Stichting Outway. “In een gemeente als Eindhoven waar diversiteit en leefbaarheid een belangrijk punt op de agenda zijn, zou er zeker ook aandacht moeten zijn voor dit onderwerp.”

Stichting Outway verbaast zich over het feit dat de beslissing van de gemeente is genomen zonder overleg met enige homobelangenorganisatie. Daarom heeft zij dus ook met een brief bezwaar aangetekend tegen deze beslissing. “Wij geven al enkele jaren voorlichting rondom het thema `Discriminatie & Homoseksualiteit` op vrijwel alle middelbare scholen in Eindhoven. Door deel te nemen aan het koploperprogramma kunnen we nog meer rendement uit deze voorlichtingen halen en zorgt de gemeente er mede voor dat de homovijandigheid getemperd wordt,” aldus Janssen.

This entry was posted in Nieuws and tagged , , . Bookmark the permalink.