Team Voorlichting gaat voor kwaliteit

Onder sommige jongeren bestaat nog steeds een erg negatief beeld over homoseksualiteit. Dit uit zich vaak in de manier waarop er door sommigen gereageerd wordt tijdens de voorlichtingslessen die door de vrijwilligers van Team Voorlichting worden verzorgd. Om meer inzicht te krijgen in hoe houding en gedrag ontstaat hebben de voorlichters onlangs een workshop gevolgd. Tijdens deze workshop werd met een rollenspel geoefend hoe je kunt reageren op verschillende typen leerlingen. Verder is er ook gesproken over de kijk van de Islam op homoseksualiteit. Soms wordt door moslimjongeren heel heftig gereageerd op de voorlichters of zij houden zich bewust op de vlakte. Hoe kun je reageren op reacties van deze jongeren of hoe krijg je iedereen betrokken bij het onderwerp? Team Voorlichting had deze vragen neergelegd bij Peter Dankmeijer van Empowerment Lifestyle Services. Zij hebben geoefend met de suggesties die zijn gegeven tijdens deze training.

In het onderzoek “Flikker Op” dat onlangs door Expreszo, Plan Nederland en de Nationale Jeugdraad is gedaan beweert bijna 80% van de deelnemers nooit voorlichting over homoseksualiteit op school te hebben ontvangen. Team Voorlichting is er dan ook erg trots op dat zij op bijna alle middelbare scholen in Eindhoven Voorlichtingslessen kunnen geven. Het is vreemd dat in het Convenant tussen COC Eindhoven en de gemeente Eindhoven staat dat het COC Eindhoven ernaar streeft op 15% van de scholen in Eindhoven en regio voorlichtingslessen aan te bieden, terwijl Stichting Outway al op de meeste van deze scholen voorlichtingslessen aanbiedt en reeds meerdere jaren goede contacten met deze scholen heeft. Om ook in de toekomst goede voorlichtingslessen te kunnen aanbieden hecht Stichting Outway belang aan het trainen van haar voorlichters.

Het aanbieden van voorlichtingen op scholen is een van de manieren waarop Stichting Outway zich actief inzet in het bevorderen van homo-emancipatie. Tijdens het behandelen van de Homo-nota in de tweede kamer legde minister Plasterk uit dat er een derde ronde van homo-emancipatie nodig is die gericht is op het bevorderen van de sociale acceptatie van homo’s en lesbiennes. Onder jongeren en op scholen is homoseksualiteit vaak nog niet geaccepteerd, veel partijen hebben bij dit overleg er dan ook op aangedrongen om meer beleid te richten op jongeren en scholen. Minister Plasterk heeft toegezegd met een aparte onderwijsnota te komen, waarin aan scholen ondermeer wordt opgedragen om homoseksualiteit aan de orde te stellen. Stichting Outway is blij met deze ontwikkelingen en biedt zich aan scholen te helpen bij het bespreekbaar maken van homoseksualiteit en de bevordering van sociale acceptatie onder jongeren.

This entry was posted in Nieuws and tagged , . Bookmark the permalink.