Homotolerantie daalt; voorlichting broodnodig!

De tolerantie tegenover homoseksuelen lijkt te dalen. Dit is onder andere te zien aan de toename van het zogenaamde `potenrammen`. Ook jongeren zijn steeds vaker betrokken bij dit soort incidenten. Stichting Outway probeert door voorlichtingen aan jongeren te geven, deze groep te laten nadenken over dit thema.

Het aantal gevallen van het zogenaamde `potenrammen` in Nederland (voornamelijk in Amsterdam) is de laatste tijd explosief gegroeid. Ook jongeren lijken steeds vaker betrokken te zijn bij dit soort incidenten. Stichting Outway probeert door jongeren te laten nadenken over homo- en biseksualiteit hun acceptatie rondom dit thema te verhogen. Zo proberen ze dergelijke incidenten in de regio Eindhoven te voorkomen.

“We willen jongeren bekend maken met het thema,” aldus voorlichtingscoördinator Miel Andriesse. Door jongeren in te laten zien dat homoseksualiteit verder gaat dan de stereotypering die veelal de media overheerst, wordt geprobeerd hun acceptatie te verhogen. “Want ook die aardige, stoere man van drie deuren verder kan homo zijn, dat willen we hun laten zien,” aldus Andriesse. Door een klas ook op een andere manier in aanraking te laten komen met dit thema en discussie rondom het thema op gang te brengen, is het de bedoeling dat leerlingen gaan nadenken over homo- en biseksualiteit. “Dit leidt regelmatig tot hevige discussies, waarbij leerlingen elkaar corrigeren met prikkelende argumenten,” geeft voorlichter Thierry aan, “maar hierdoor zie je de leerlingen nadenken en vervolgens een mening vormen die gebaseerd is op feiten en niet op vooroordelen.”

Afgelopen schooljaar heeft Outway 187 voorlichtingslessen verzorgd, vooral op middelbare scholen in de regio Eindhoven. “Doordat we inmiddels op bijna alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Eindhoven voorlichting geven, komen dus vrijwel alle leerlingen tijdens hun schoolcarrière wel een keer in aanraking met het thema homoseksualiteit,” aldus voorlichtingscoördinator Andriesse. Het thema wordt aangekaard in combinatie met discriminatie en pesten. “Dit brengt het onderwerp dichter bij de belevingswereld van jongeren,” aldus Andriesse. Dat de voorlichtingen succesvol zijn blijkt uit de enthousiaste reacties van leerlingen. “Het doet je goed als een, in eerste instantie negatief gestemde, allochtone jongen je na de voorlichtingsles een hand komt geven en je een compliment geeft over de inhoud van de les.”

Maar door het onderwerp alleen op scholen bespreekbaar te maken, kom je er niet. Daarom participeert Outway ook in het samenwerkingsproject “Veiligheid in de Buurt”, waar gekeken wordt of de voorlichting over het thema homoseksualiteit ook breder getrokken kan worden, bijvoorbeeld naar buurthuizen of wijkcentra. “Doordat onze voorlichters zo actief zijn, willen wij ons steentje bijdragen aan een prettig leefklimaat voor homo- en biseksuelen in de regio Eindhoven,” aldus Marc Janssen, voorzitter van Stichting Outway. “We zijn dan ook trots op het werk dat ons voorlichtingsteam in het afgelopen schooljaar heeft verzet”.

Om dit werk in het nieuwe schooljaar ook goed te kunnen blijven uitvoeren is Stichting Outway wel nog op zoek naar vrijwilligers die haar voorlichtingsteam willen komen ondersteunen. “Het is echt leuk om voorlichtingen te geven; elke voorlichtingles is namelijk anders,” besluit Thierry. Meer informatie over de voorlichtingen van Stichting Outway is te vinden bij activiteiten – voorlichting. Interesse om het voorlichtingsteam te ondersteunen? Kijk op onze vacaturepagina voor meer informatie!   [MJa]

This entry was posted in Nieuws and tagged , . Bookmark the permalink.